Festøy fergekai

Festøy fergekai Oppdrag: Levering av alt stål til Festøy fergekai. År: 2012/2013 Omfang: Forarbeid og produksjon av 18 x 12 m fergekaibru, inkludert alle konstruksjoner som fenderpanel, heistårn, rekkverk etc. Totalt ca 140 tonn stål.

Bodø Fergekai

Bodø Fergekai Oppdrag: Levering av alt stål og armering til utvidelsen av Bodø fergekai. Prosjektet ble utført betydelig raskere enn normalt grunnet korte tidsfrister. Klikk her for å lese Avisa Nordlands reportasje fra åpningen. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen År: 2013  

Magerholm Ferjekai

Magerholm Ferjekai Oppdrag: Levering av alle stålkonstruksjoner til Magerholm ferjekai. Vi leverte i tillegg omlag 500 meter ferdig sammensveist søylearmering til pele- og heistårnrør. Oppdragsgiver: Mesta Entreprenør AS År: 2013–2014

Ny kai – LKAB

Ny kai – LKAB Oppdrag: Peab bygger denne gang ny kai for LKAB i Narvik, og vi har også ved dette prosjektet fått være leverandør av armering. Oppdragsgiver: Peab År: 2013–2014 Omfang: Prosjektet omfattet levering av flere hundre tonn kappet og bøyd armering, samt ferdig sammensveist søylearmering. I tillegg bygde vi 25 meter lange landstagrør […]

Yara kai

Yara kai, Glomfjord Oppdrag: Levering av armering og stål. Oppdragsgiver: AF Gruppen År: 2012/2013 Omfang:Produksjon av ca 1000 meter ferdig sammensveiste søylearmeringer, ca 200 tonn armering kapp og bøy, samt diverse stålkonstruksjoner.