Nexans Svingskiver og Pedestal’s

Fab Pedestals-min

Levering av stål, fabrikasjon, overflatebehandling av 8 stk Svingskiver Ø7m og 2 stk Pedestals.

Levert 2020

Totalt ca 90 tonn stål

Kunde : NEXANS AS