Om oss

IMO Sveiseindustri AS

IMO Sveiseindustri AS leverer tjenester innen fabrikasjon/overflatebehandling og montasje av stålkonstruksjoner samt mekanisk vedlikehold og kapping/bøying/sveising av armeringsstål.

Vi holder til i Mo Industripark og disponerer ca 4000 m2 verkstedlokaler + ca 380m2 adm/garderobebygg.

Vi er sertifisert i hht NS-EN 1090-2:2018 EXC3 Stålkonstruksjoner, NS-EN 17660-1 Sveising Armeringsstål, Lastbærende sveiseforbindelser og Kontrollrådets retningslinjer 2010- kapping/bøying armeringsstål fra coil i hht NS 3576-3:2012.

IMO Sveiseindustri AS har International Welding Engineer (IWE) og International Welding Inspector at Comprehensive Level ansatt i egen stab.