Jernbanebruer, Snåsa–Steinkjer

Oppdrag: Bygging av 5 stk jernbanebruer
Oppdragsgiver: Veidekke Bane AS
År: 2014
Omfang: Totalt omlag 200 tonn stålkonstruksjoner. Alle fem ble levert sine respektive byggeplasser med trailer, noe som gav noen spenstige transporter. Bl.a med den største som hadde en bredde på 5,5 meter og egenvekt på over 50 tonn.