Klakk bru, Røst

Oppdrag: Secora bygde i 2009 en bru for Statens Vegvesen på øya Røst, utenfor Lofoten. Her leverte vi hele brokonstruksjonen i stål. Brua var en 18 meter lang bjelkebru i full standard bredde.
I tillegg leverte vi armeringen til landkar og peler, samt brudekke.
Oppdragsgiver: Secora AS
År: 2010
Omfang: Ca. 20 tonn stålkonstruksjoner, samt ca. 25 tonn armering og søylearmeringer.