Ny kai – LKAB

Oppdrag: Peab bygger denne gang ny kai for LKAB i Narvik, og vi har også ved dette prosjektet fått være leverandør av armering.
Oppdragsgiver: Peab
År: 2013–2014
Omfang: Prosjektet omfattet levering av flere hundre tonn kappet og bøyd armering,
samt ferdig sammensveist søylearmering. I tillegg bygde vi 25 meter lange landstagrør med påsveiste gangbaner.