Sjursøya Containerterminal, Oslo og Borg havn, Fredrikstad

Oppdrag: Levering av alle søylearmeringer til pelerør ved disse to kaiutbyggingene. Totalt ca 500 meter kai.
Oppdragsgiver: Alti Bygg og Anlegg AS
År: 2014–2015
Omfang: Omlag 4500 meter / 445 tonn.