Sjursøya Containerterminal

678734image1-1

Sjursøya Containerterminal, Oslo og Borg havn, Fredrikstad

Oppdrag: Levering av alle søylearmeringer til pelerør ved disse to kaiutbyggingene. Totalt ca 500 meter kai.

Oppdragsgiver: Alti Bygg og Anlegg AS

År: 2014–2015

Omfang: Omlag 4500 meter / 445 tonn.