Stålkonstruksjoner og armering, Oksidsilo

678734image17-1

Stålkonstruksjoner og armering, Oksidsilo, Alcoa Mosjøen

Oppdrag: Til dette prosjektet leverte vi alt av armering, samt takkonstruksjoner til en 35 meter høy silo med en diameter på ca 30 meter. Her ble takkonstruksjonene bygget i to halvdeler på Mo, og sendt med båt direkte til kai ved anlegget i Mosjøen, og løftet rett på plass. I tillegg leverte vi flere gangbaner, tekniske bygg etc. til samme prosjekt.

Oppdragsgiver: NCC Construktion

År: 2008/2009

Omfang: Ca. 500 tonn armering, og ca. 50 tonn stål.