Storstein 6x22m Fergekaibru

Standard ferjekaibru 6x22 Hovedbilde fix4-min

Levering av stål, fabrikasjon, overflatebehandling og montasje av 1 sett Fergekaibru- inkl Heistårn, Sikringsbjelker, Landrør og Fenderpanel

Lokalisert Storstein , Troms Fylke

Montert Vår/Sommer 2022

Totalt ca 110 tonn stål

Kunde : HAK Entreprenør AS