U-henger

U-henger Oppdrag: Her bygde vi en ca 5,5 x 25 meter lang U-formet henger for transport av opptil 200 tonn stål og armering fra Celsa og Ruukki. Oppdragsgiver: Mo Industritransport AS År: 2003 Omfang: Ca. 40 tonn stål.