Sjursøya Containerterminal

Sjursøya Containerterminal, Oslo og Borg havn, Fredrikstad Oppdrag: Levering av alle søylearmeringer til pelerør ved disse to kaiutbyggingene. Totalt ca 500 meter kai. Oppdragsgiver: Alti Bygg og Anlegg AS År: 2014–2015 Omfang: Omlag 4500 meter / 445 tonn.

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua Oppdrag: Vi er som underleverandør med på levering av kappet og bøyd armering til Hålogalandsbrua. Byggherre: Statens Vegvesen År: 2014-2015 Omfang: +/- 1000 tonn kapp og bøy.